Előzmények

Mivel az építészeti tanulmányaim mellett folyamatosan képeztem magam más művészeti területeken is, idővel a rajz, kalligráfia, a zene, a tánc, harcművészetek, a formatervezés területein szerzett tapasztalatok beléivódtak alkotásaimba. Egy izgalmas rendszert fedeztem fel, majd tudatosan kezdtem vizsgálni azt, hogy egyes művészeti területek alkotásmódszerei átültethetők és sikeresen alkalmazhatók más művészeti területeken is. Ettől a ponttól kezdve tudatosan gyűjteni kezdtem azokat a módszereket, feladatokat, amelyekkel sikeresen és szabadon átjárhatunk e művészeti ágak között.
Az egyetemi évek alatt tartottam kísérleti kurzusokat (R.É.T. - műhely), melyek során a Rajz, az Építészet és a Tánc egymásra ható, építő kölcsönhatásának határait feszegettük. Ezt követően 2006 tavaszán a Trafó -  Kortárs Művészetek Házában tartottam meg a KAMU (Kortárs Alkotó MŰhely) elnevezésű workshop-sorozatot, melyben mindez kibővült a virtuális, vetített tér fogalmával is.
A 2008-ban általam életre hívott MAAK design csoport ugyanezt a felfogást vitte tovább: különböző iparművészek együttgondolkodásából egészen új és újító alkotások születhetnek, hiszen a funkciók ötvöződnek, a gondolat sűrűsödik és végül egy esszencia születik.
Az integrált alkotói tevékenységeim végül a gyermekek művészeti nevelésében találta meg igaz medrét.  Számomra  a gyermeki lélek nyitottsága adott lehetőséget arra, hogy az építészeti nevelés gyermeki korban történő megismertetése fiatal korban kibontakoztassa a gyermekek kreativitását, újító gondolataikat, hogy a környezetüket jobban megismerő, alkotó szellemű tudatos emberekké válhassanak.
Mindemellett 3 gyermekes anya lévén időközben szembesültem a kortárs gyermekek problémáival, a média, a fogyasztói társadalom, a vizuális ingerözön destruktív hatásaival. Ezek feltárására és „művészettel való kezelésére” fordítottam figyelmem, így alkotóműhelyek és workshopok során tártam fel a részt vevő gyermekekkel közösen alkotó problémáikat, és kínáltam megoldást rá.
E téren szerzett tapasztalataim és kutatómunkám a doktori (DLA) disszertációm megírásában összegeztem Rajz – Építészet – Tánc, avagy építészet gyermekeknek címen.

Megjegyzések